Elevatör

1)Tahıl gibi ambalajsız yüklerin bir düzeyden başka bir düzeye taşınmasında,

2)Bu maddelerin olabildiğince dar bir alandan en kısa zamanda kaldırılması gerekir.

3) Bu tür taşıma, elevatörlerle sağlanır.

4)Çeşitli elevatörler başlıca şu gruplarda toplanabilir: Kovalı; pnömatik; zincirli;

5)Bu elevatörler, tahılın yanı sıra, DÖKME YÜK TAŞIMACILIĞi’nın öteki alanlarında da kullanılır.’

6)En yaygın elevatör türüdür ve tahıldan kireç taşıma kadar birçok dökme yükün taşınmasında kullanılır.

7)Bu elevatörlerin kaldırma kapasiteleri ve yükseklikleri çok çeşitlidir;

8)3 m yüksekliğe saatte 2 tondan, 60-90 m yüksekliklere saatte 2 000 ton kapasiteye kadar değişir.

9)Kullanılan elevatör ile taşınacak maddenin uyuşması çok önemlidir.

smart