Soğutucu


 Soğutmanın amacı peletlerin ufalanmasını ve dolayısıyla
niteliklerini kaybetmesini önlemektir.
 Soğutma ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar yapılır ve yem
bir süre depoda bekletilir.
 Soğutucular bandlı, karşı hava akımlı ve dikey olmak üzere 3
çeşittir.
 Ambalajlamada en yaygın kullanılan 50 kg’lık elyaf çuvallardır.