Havalandırma Siklonu

1)Endüstride kullanılan bir tür tanktır.

2) Hava içinde uçurulan toz, talaş, çeşitli materyaller, vs. bunun içine gönderilir.Boru çapından çok daha geniş bir kesittir. Silindirik şekilli olduğundan havayla beraber cidarları dolanır ve santrifüj kuvvetin de etkisiyle, toz talaş vs.

3)Siklonlar, proseste oluşan ürün tozunun filtreye ulaşmadan önce ya da proseste emilen havanın atmosfere salınımından önce, tozun geri kazanımını sağlayan ekipmanlardır.

4) Üst çıkışına bağlanan fan ve emiş boğazının konumu dolayısıyla oluşan geometri gövde içerisinde siklonik hareketler meydana getirir,

5)Havadan ağır tozlar bu sayede hava içerisinden ayıklanarak alt konik içine çökelirken tozdan arınan hava atmosfere salınır. Bu sayede çevre kirliliği ve ekonomik kayıpların önüne geçilmiş olunur.